Kampfar la Rockstadt Extreme Fest 2020

Sursa: Rockstadt Extreme Fest

KAMPFAR [Black Metal] [Norvegia]

Înființată în 1994, de către Dolk, se spune că grupul și-a luat denumirea după un vechi strigăt norvegian de luptă care înseamnă „Odin” sau „Wotan” și că muzica lor poate fi descrisă drept black metal inspirat din folclorul și natura norvegiană.

La numai doi ani de la lansare, grupul a adus la lumină primul EP, urmat în 1997 de primul album „Mellom skogkledde aaser” și la scurt timp de un al doilea material „Fra underverdenen” (1999) – album important pentru faptul că include piesa „Norse”, prima scrisă în limba engleză și pentru că a marcat o schimbare în stilul trupei, care s-a îndepărtat de influențele folk pentru a aprofunda explorarea unor zone muzicale diferite.

Au urmat „Kvass” (2006), „Mare” (2010) și alte două albume care vor marca intrarea black metal-ului norvegian într-o nouă etapă: „Djevelmakt” și „Profan” (2015), ultimul material fiind și cel care le-a adus un premiu „Spellemannprisen”, echivalentul norvegian al premiilor Grammy, la categoria „Best achievement in the Metal genre”.

După o scurtă pauză dedicată soluționării problemelor personale și scrierii unor idei noi de piese, membrii Kampfar s-au reunit și au început munca la un nou material, care a imortalizat în formă muzicală perioada de suferințe și de vindecări prin care trecuse fiecare. Rezultatul acestei etape tumultoase poate fi auzit pe „Ofidians Manifest” (2019).

Albumul reprezintă, potrivit membrilor grupului, o însumare a experienței și evoluției lor muzicale, având în vedere că unul dintre credo-urile de la care membrii trupei nu s-a îndepărtat a fost acela de a lansa doar materiale care erau mai bune decât piesele compuse până atunci.

–––––––––––––––––––––

KAMPFAR [Black Metal] [Norway]

Established in 1994, by Dolk, it is said that the group took its name from an old Norwegian fighting scream that means „Odin” or „Wotan” and that their music can be described as black metal inspired by Norwegian folklore and nature.

Only two years after its birth, the group brought to light the first EP, followed in 1997 by the first album „Mellom skogkledde aaser” and shortly after the second record „Fra underverdenen” (1999) – an important album that includes the song „Norse”, the first song in English. It marked a change in the style which moved away from the folk influences to deepen the exploration of different musical areas.

„Kvass” (2006) followed, then „Mare” (2010) and two other albums that will mark the entrance of Norwegian black metal in a new stage: „Djevelmakt” and „Profan” (2015), the last record being the one which earned them a „Spellemannprisen” award, the Norwegian equivalent of the Grammy Awards, in the „Best Achievement in the Metal genre” category.

After a short break dedicated to solving personal problems and writing new ideas, Kampfar members gathered and started work on a new record, which immortalized in musical form the period of suffering and healing that each had gone through. The result of this tumultuous stage can be learned on „Ofidians Manifest” (2019).

The album represents, according to the artists, a summary of their musical experience and evolution, considering that one of the creeds from which the band members did not depart was to release only materials that were better than the songs written until then.


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*