As I Lay Dying confirmați la Rockstadt Extreme Fest 2020

425 vizualizări

𝐀𝐒 𝐈 𝐋𝐀𝐘 𝐃𝐘𝐈𝐍𝐆 [𝘔𝘦𝘵𝘢𝘭𝘤𝘰𝘳𝘦] [𝘚𝘜𝘈]

Înființată în San Diego, California (SUA), As I Lay Dying își datorează numele romanului omonim publicat de Willian Faulkner în 1930. Ideea noului proiect muzical îi aparține lui Tim Lambesis (vocalul trupei și în prezent), care a decis în 2000 să părăsească formația în care era chitarist (Society’s Finest).

Încă din perioada de început, trupa a cunoscut succesul. Cel de-al patrulea album, spre exemplu, „An Ocean Between Us”, a ajuns pe locul 1 în Top Rock Charts și pe locul 8 în Top Billboard 200.

După primele trei materiale lansate, formația urca deja pe scena unora dintre cele mai mari festivaluri internaționale de profil, precum: Wacken Open Air, With Full Force, Soundwave Festival, Sounds of the Underground, Warped Tour, Bloodstock Open Air sau Taste of Chaos. A urmat „The Powerless Rise” (2010), materialul cu numărul cinci, primit cu entuziasm de critica de specialitate și de fani și „Awakened”, lansat în 2012, chiar înainte ca grupul să intre într-o perioadă de tăcere, prelungită până la începutul lui 2018.

Renăscută din cenușă, trupa a revenit atenția industriei muzicale cu noi forțe și lucruri de spus. Primul rezultat al noilor compoziții și teme explorate, generate de hiatusul grupului și de experiențele personale, s-a concretizat în piesa „My Own Grave”, apărută în 2018 și apoi, mai recent, în cel mai nou album: „Shaped By Fire” (septembrie 2019).

Noul material reprezintă expresia muzicală a energiei explozive acumulate în acești ani, energie concretizată într-un asalt metal, ce poartă amprenta artistică datorită căreia As I Lay Dying au devenit un fenomen al metalelor extreme din ultimele două decenii. Însă, există un ingredient secret care animă forța creativă, după cum povestește Nick Hipa (chitară): „Pentru mine, «Shaped By Fire» este albumul cu cea mai mare semnificație. Fiecare material surprinde și exprimă ceea ce ești tu în momentul respectiv și lucrurile prin care ai trecut până atunci. În acest moment, noi am trecut prin experiențe pe care nu mi le-aș fi imaginat și care ne-au făcut, pe fiecare dintre noi, să evoluăm. Sunt mândru de colegii din trupă și de rezultatul muncii la acest album. Am devenit mai buni ca muzicieni, ca oameni și am dorit să împărtășim aceste lucruri cu publicul nostru. Prin intermediul «Shaped By Fire».”

De-a lungul carierei, As I Lay Dying au vândut peste 1 milion de albume în întreaga lume, au primit distincția „Artist Of The Year” la San Diego Music Awards (2005), distincția „Ultimate Metal God” la MTV2 Music Awards (2007), au câștigat în 2008 o nominalizare la categoria „Best Metal Performance” la Premiile Grammy (pentru melodia „Nothing Left”) și au obținut sute de milioane de difuzări de-a lungul celor aproape douăzeci de ani de carieră.

My Own Grave (Official Video) https://youtu.be/Q0wbyQRRQJA
Official Website https://www.asilaydying.com/
Facebook page https://www.facebook.com/asilaydying/

𝐀𝐒 𝐈 𝐋𝐀𝐘 𝐃𝐘𝐈𝐍𝐆 [𝘔𝘦𝘵𝘢𝘭𝘤𝘰𝘳𝘦] [𝘜𝘚𝘈]

Established in San Diego, California (USA), As I Lay Dying owes its name to the self-titled novel published by Willian Faulkner in 1930. The idea of this project belongs to Tim Lambesis (vocalist), who decided in 2000 to leave the band he was playing guitar for (Society’s Finest).

The band was successful from the beginning. The fourth album, for example, „An Ocean Between Us”, ranked 1st in the Top Rock Charts and 8th in the Top Billboard 200.

After the first three released, the band was already on stage at some of the biggest international festivals such as Wacken Open Air, With Full Force, Soundwave Festival, Sounds of the Underground, Warped Tour, Bloodstock Open Air or Taste of Chaos. „The Powerless Rise” (2010) was next, the 5th record enthusiastically received by specialty critics and fans and then „Awakened”, released in 2012, just before the group was silent for a while, until the beginning of 2018.

Reborn from ashes, the band returned with new forces and things to say. The first result of the new writings and themes explored, generated by the group’s hiatus and personal experiences, can be felt with „My Own Grave” single, released in 2018 included on the newest album: „Shaped By Fire” (September 2019).

The new record represents the musical expression of the explosive energy accumulated in these years, the energy embodied in a metal assault, which carries the artistic imprint that has made As I Lay Dying an extreme metal phenomenon for the last two decades. However, there is a secret ingredient that animates the creative force, as Nick Hipa (guitar) tells us: „For me,” Shaped By Fire „is the album with the highest significance. Each material captures and expresses what you are at that moment and the things you went through until then. At this point, we went through experiences that I would not have imagined and which made each of us evolve. I am proud of the band members and the result of their work on this album. We became better as musicians, as people and we wanted to share these things with our audience. Through „Shaped By Fire”.

Throughout their career, As I Lay Dying sold over 1 million albums worldwide, receiving the „Artist Of The Year” distinction at San Diego Music Awards (2005), the „Ultimate Metal God” distinction at MTV2 Music Awards ( 2007), they won a 2008 Best Metal Performance nomination at Grammy Awards (for the song „Nothing Left”) and have obtained hundreds of millions of broadcasts over almost twenty years of their career.

My Own Grave (Official Video) https://youtu.be/Q0wbyQRRQJA
Official Website https://www.asilaydying.com/
Facebook page https://www.facebook.com/asilaydying/


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*