Mephorash, o nouă trupă confirmată pentru Rockstadt Extreme Fest 2020

sursa: Rockstadt Extreme Fest

MEPHORASH [Suedia] [Black Metal]

Istoria trupei care se auto-definește drept „sângele ocult al Uppsalei” (orașul în care a și apărut proiectul) sau esență a black metal-ului ezoteric după alte definiții, a început în 2010 în Suedia când, după propriile spuse, membrii proiectului și-au început inițierea în artele întunecate și în explorarea cotloanelor ascunse ale black metal-ului.

De-a lungul celor nouă ani de carieră, cei de la Mephorash spun că și-au extras energia creativă din „Sitra Ahra” sau lumea cealaltă (tărâmul răului din textele cabalistice), călătorie exprimată la nivelul sonor prin intermediul fiecărei piese, al fiecăruia dintre cele 2 EP-uri, 4 albume full lenght și al unui split. Materialele ilustrează la nivel liric și al compozițiilor atmosfera ostilă și înfricoșătoare a tunelurilor care duc spre acest tărâm al forțelor întunecate.

Călătoria muzicală poartă de fiecare dată audiența spre cealaltă dimensiune, către adâncimile de dincolo de momentul Creației, până la Haosul Primordial, perfect surprins de stilul plin de virulență și de energie explozivă al trupei, menit să trezească fiecărui ascultător toate cele șase simțuri (cele cinci simțuri din tradiția aristotelică și pe cel al intuiției).

Fiecare material din discografia Mephorash continuă un fir roșu, inducând un aer coerent ce urmează ad literam credința profund ocultă. Iar călătoria dinamică și ceremonială pe care membrii trupei o propun ascultătorilor începe încă de la primul material („Death Awakens”, 2011) și îi poartă până la ultimul album, intitulat „Shem Ha Mephorash” (2019), un termen din ebraică mai greu de definit, dar care poate fi interpretat drept „numele explicit al lui Dumnezeu”.

MEPHORASH [Sweden] [Black Metal]

The history of the band that self-defines as the „hidden blood of Uppsala” (the city where the project came from) or the essence of esoteric black metal according to other definitions, began in 2010 in Sweden when, in their own words, the members of the project and – the initiation into the dark arts and the exploration of the hidden black metal boundaries began.

Over the course of their nine years of career, Mephorash says they have extracted their creative energy from „Sitra Ahra” or the other world (the realm of evil in Kabbalistic texts), a journey expressed at the sound level through each piece, each of the 2 EPs, 4 full-length albums and one split. The materials illustrate at a lyrical level and in the compositions the hostile and frightening atmosphere of the tunnels leading to this realm of dark forces.

The musical journey takes the audience to the other dimension, to the depths beyond the moment of Creation, to the Primordial Chaos, perfectly surprised by the style full of virulence and explosive energy of the band, meant to awaken all six senses to each listener (the five senses from the Aristotelian tradition and that of intuition).

Each material in the discography of Mephorash continues a red thread, inducing a coherent air that follows deeply hidden faith. And the dynamic and ceremonial journey that the band members propose to listeners starts from the first material („Death Awakens”, 2011) and takes them to the last album, entitled „Shem Ha Mephorash” (2019), a harder Hebrew term definable, but which can be interpreted as „the explicit name of God.”


Comentează primul

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată.


*